Ο βασιλιάς των μαχητικών αθλημάτων. Οι   πολεμικές   τέχνες   μπορούν   να   οριστούν   ως   ένα   σύστημα   που   περιλαμβάνει      τεχνικές,   φυσικές   και   διανοητικές ασκήσεις, ανεπτυγμένες προς ένα αποτελεσματικό τρόπο αυτοάμυνας, με ή χωρίς όπλα. Το   1993   ο   κόσμος   των   πολεμικών   τεχνών   δέχτηκε   τέτοιες   αλλαγές,   που   οδήγησαν   σε   μια   μοντέρνα   επανάσταση   που αναγέννησε   το   χώρο.   Για   πρώτη   φορά,   μαχητές   από   διάφορα   στυλ   πολεμικών   τεχνών,   ανταγωνίστηκαν   σε      ελεύθερη μάχη,   με   μόνο   τρόπο   νίκης   το   knock-out   (νοκ-άουτ)   ή   το   submission   (υποταγή).   Πολύ   γρήγορα   αποκαλύφθηκαν   οι αδυναμίες   των   διαφόρων   συστημάτων   πολεμικών   τεχνών.   Για   μερικούς   ήταν   μια   δυσάρεστη   έκπληξη.   Ο   καλύτερος μαχητής   δεν   ήταν   ο   μποξέρ,   ο   καρατίστας   ή   ο   judo-man.   Ο   καλύτερος   μαχητής   αποδείχτηκε   ότι   είναι   αυτός   που μπορεί   να   προσαρμόζεται   σε   όλα   τα   στυλ.   Εάν   δεν   ήξερες   να   χτυπάς   με   τα   χέρια   ή   τα   πόδια,   ήσουν   σε   μειονεκτική θέση    έναντι    του    kickboxer    ή    του    καρατίστα    και    το    αντίθετο.    Ο    καθένας    μπορούσε    να    δει    ξεκάθαρα    ότι    οι περισσότερες πολεμικές τέχνες δεν ήταν «καλές» ή «μάχιμες» όσο λεγόταν ότι ήταν. Μετά   από   μήνες   και   χρόνια,   αναπτύχθηκε   και   εξελίχθηκε   ένα   κράμα   μαχητή,   ο   οποίος   ήταν   καλύτερος,   δυνατότερος και   κατά   πολύ   περισσότερο      εφοδιασμένος   να   υπερασπιστεί   τον   εαυτό   του   σε   οποιαδήποτε   περίπτωση.   Οι   τεχνικές που    χρησιμοποιούνται    στο    ΜΜΑ    (μικτές    πολεμικές    τέχνες)    κατατάσσονται    γενικά    σε    δύο    κατηγορίες:    striking (γροθιές,    λακτίσματα,    γονατιές)    και    grappling    (ρίψεις,    υποταγές,    πνιγμούς,    κλειδώματα    σε    χέρια    και    ποδιά    και εξαρθρωτικές λαβές). Δεδομένης   της   ευρείας   ποικιλίας   τεχνικών   των   ΜΜΑ,   η   προπωνιτική   έχει   γίνει   πιο   σημαντική   από   ποτέ.   Για   να αυξήσει   κανείς   τις   φυσικές   του   ικανότητες,   έχουν   αναπτυχθεί   σύγχρονες   μέθοδοι   εκγύμνασης,   που   επικεντρώνονται σε ασκήσεις αντοχής, ταχύτητας, δύναμης και ευλυγισίας. Τελειώνοντας,    το    ΜΜΑ    (Mixed    Martial    Arts)    είναι    ένα    άθλημα    και    ποικιλόμορφο    σύστημα    αυτοάμυνας,    που συμπεριλαμβάνει   τεχνικές   διάφορων   πολεμικών   τεχνών      είτε   είναι   striking   είτε   είναι   grappling.   Είναι   η   υπέρτατη προετοιμασία για να κατανικήσεις οποιαδήποτε επίθεση.
Copyright © 2022, Webmaster
Ο βασιλιάς των μαχητικών αθλημάτων. Οι     πολεμικές     τέχνες     μπορούν     να     οριστούν     ως     ένα     σύστημα     που περιλαμβάνει        τεχνικές,    φυσικές    και    διανοητικές    ασκήσεις,    ανεπτυγμένες προς ένα αποτελεσματικό τρόπο αυτοάμυνας, με ή χωρίς όπλα. Το      1993      ο      κόσμος      των πολεμικών      τεχνών      δέχτηκε τέτοιες            αλλαγές,            που οδήγησαν     σε     μια     μοντέρνα επανάσταση    που    αναγέννησε το     χώρο.     Για     πρώτη     φορά, μαχητές     από     διάφορα     στυλ πολεμικών                        τεχνών, ανταγωνίστηκαν   σε      ελεύθερη μάχη,   με   μόνο   τρόπο   νίκης   το knock-out      (νοκ-άουτ)      ή      το submission     (υποταγή).     Πολύ γρήγορα     αποκαλύφθηκαν     οι αδυναμίες       των       διαφόρων συστημάτων               πολεμικών τεχνών.   Για   μερικούς   ήταν   μια δυσάρεστη          έκπληξη.          Ο καλύτερος    μαχητής    δεν    ήταν    ο    μποξέρ,    ο    καρατίστας    ή    ο    judo-man.    Ο καλύτερος      μαχητής      αποδείχτηκε      ότι      είναι      αυτός      που      μπορεί      να προσαρμόζεται   σε   όλα   τα   στυλ.   Εάν   δεν   ήξερες   να   χτυπάς   με   τα   χέρια   ή   τα πόδια,   ήσουν   σε   μειονεκτική   θέση   έναντι   του   kickboxer   ή   του   καρατίστα   και το    αντίθετο.    Ο    καθένας    μπορούσε    να    δει    ξεκάθαρα    ότι    οι    περισσότερες πολεμικές τέχνες δεν ήταν «καλές» ή «μάχιμες» όσο λεγόταν ότι ήταν. Μετά   από   μήνες   και   χρόνια,   αναπτύχθηκε   και   εξελίχθηκε   ένα   κράμα   μαχητή, ο     οποίος     ήταν     καλύτερος,     δυνατότερος     και     κατά     πολύ     περισσότερο       εφοδιασμένος   να   υπερασπιστεί   τον   εαυτό   του   σε   οποιαδήποτε   περίπτωση. Οι    τεχνικές    που    χρησιμοποιούνται    στο    ΜΜΑ    (μικτές    πολεμικές    τέχνες) κατατάσσονται    γενικά    σε    δύο    κατηγορίες:    striking    (γροθιές,    λακτίσματα, γονατιές)   και   grappling   (ρίψεις,   υποταγές,   πνιγμούς,   κλειδώματα   σε   χέρια   και ποδιά και εξαρθρωτικές λαβές). Δεδομένης    της    ευρείας    ποικιλίας    τεχνικών    των    ΜΜΑ,    η    προπωνιτική    έχει γίνει    πιο    σημαντική    από    ποτέ.    Για    να    αυξήσει    κανείς    τις    φυσικές    του ικανότητες,      έχουν      αναπτυχθεί      σύγχρονες      μέθοδοι      εκγύμνασης,      που επικεντρώνονται σε ασκήσεις αντοχής, ταχύτητας, δύναμης και ευλυγισίας. Τελειώνοντας,     το     ΜΜΑ     (Mixed     Martial     Arts)     είναι     ένα     άθλημα     και ποικιλόμορφο      σύστημα      αυτοάμυνας,      που      συμπεριλαμβάνει      τεχνικές διάφορων   πολεμικών   τεχνών      είτε   είναι   striking   είτε   είναι   grappling.   Είναι   η υπέρτατη προετοιμασία για να κατανικήσεις οποιαδήποτε επίθεση.