1. Μήπως είμαι αρκετά μεγάλος για να κάνω πολεμικές τέχνες;  2. Σπάτε ξύλα και τούβλα; 3. Είναι αλήθεια ότι θα σπάσω τη μύτη μου κάνοντας τις πολεμικές τέχνες;  4. Σε πόσο καιρό θα πάρω την μαύρη ζώνη;  5. Σε πόσο καιρό θα μπορώ να αντιμετωπίζω επικίνδυνες καταστάσεις στο δρόμο;  6. Μου αρέσουν πολύ οι τεχνικές των πολεμικών τεχνών σε ταινίες. Σε πόσο καιρό θα είμαι σε θέση να επιδεικνύω κι εγώ αντίστοιχες τεχνικές;  7. Πίσω από τις πολεμικές τέχνες κρύβεται κάποια φιλοσοφία;  8. Ποια η σχέση των πολεμικών τεχνών με τις ανατολικές θρησκείες;  9. Μια γνωστή μου μού είπε ότι το καράτε είναι αίρεση. Είναι αλήθεια αυτό; 10. Κρύβονται υπερφυσικές δυνάμεις πίσω από τα χτυπήματα καράτε; 11. Υπάρχουν μυστικές τεχνικές στις οποίες ασκούνται μόνο οι κάτοχοι μαύρης ζώνης; 12. Χρειάζεται να ακολουθήσω παράλληλα και κάποια ειδική διατροφή κατά την εξάσκησή μου στις πολεμικές τέχνες; 13. Κάνετε σύστημα που χρησιμοποιεί κλωτσιές ή γροθιές κατά πλειοψηφία;  14. Κάνετε αμυντικό ή επιθετικό καράτε;   
Copyright © 2020, Ακαδημία Π Α Τ Administer Site, Webmaster
Copyright © 2022,  Webmaster
Copyright © 2022, Webmaster
1. Μήπως είμαι αρκετά μεγάλος για να κάνω πολεμικές τέχνες;  2. Σπάτε ξύλα και τούβλα; 3. Είναι αλήθεια ότι θα σπάσω τη μύτη μου κάνοντας τις πολεμικές τέχνες;  4. Σε πόσο καιρό θα πάρω την μαύρη ζώνη;  5. Σε πόσο καιρό θα μπορώ να αντιμετωπίζω επικίνδυνες καταστάσεις στο δρόμο;  6. Μου αρέσουν πολύ οι τεχνικές των πολεμικών τεχνών σε ταινίες. Σε πόσο καιρό θα είμαι σε θέση να επιδεικνύω κι εγώ αντίστοιχες τεχνικές;  7. Πίσω από τις πολεμικές τέχνες κρύβεται κάποια φιλοσοφία;  8. Ποια η σχέση των πολεμικών τεχνών με τις ανατολικές θρησκείες;  9. Μια γνωστή μου μού είπε ότι το καράτε είναι αίρεση. Είναι αλήθεια αυτό; 10. Κρύβονται υπερφυσικές δυνάμεις πίσω από τα χτυπήματα καράτε; 11. Υπάρχουν μυστικές τεχνικές στις οποίες ασκούνται μόνο οι κάτοχοι μαύρης ζώνης; 12. Χρειάζεται να ακολουθήσω παράλληλα και κάποια ειδική διατροφή κατά την εξάσκησή μου στις πολεμικές τέχνες; 13. Κάνετε σύστημα που χρησιμοποιεί κλωτσιές ή γροθιές κατά πλειοψηφία;  14. Κάνετε αμυντικό ή επιθετικό καράτε;