Το   Kobudo   είναι   ο   τρόπος   των   παραδοσιακών   όπλων.   Στο   Kobudo   (τεχνική   με   όπλα),   στόχος   είναι   να   αναπτυχθεί   η ακρίβεια   μέσω   του   αυτοέλεγχου   και   μέσω   της   αυτοσυγκέντρωσης   επομένως   να   ελεγχθεί   καλύτερα   το   όπλο.   Οι   μαθητές αρχίζουν   με   το   tonbo    (κοντό   ραβδί)   και   μαθαίνουν   όλες   τις   μορφές   χτυπήματος   και   τις   αμυντικές   κινήσεις.   Αργότερα, εξασκούνται   σε   άλλα   όπλα   όπως   το   Bo   (κοντάρι),   Tong      (δευτερεύον   μπαστούνι   λαβών),   Sai    (μεταλλικό   δίκρανο)   και Nunchuk . Κοινή Κινητική Δυναμική του Σώματος Ο   σημαντικότερος   σκοπός   στην   εξάσκηση   του   Kobudo   (χρήση   των   όπλων)   είναι   οτι   βοηθά   στην   απόδοση   και   βελτίωση των   τεχνικών   του   karate.   Τα   χρησιμοποιούμενα   όπλα   απαιτούν   δεξιότητες   πανομοιότυπες   με   τις   τεχνικές   του   karate, περιλαμβάνοντας    στάσεις,    μπλοκαρίσματα,    κτυπήματα.    Κατά    συνέπεια,    το    κοινό    σημείο    του    Kobudo    με    το    karate επικυρώνει την έκφραση που λέει ότι "ένα όπλο θεωρείται ως επέκταση του σώματος". Υπερνίκηση του Φόβου Ένα    άλλο    όφελος    της    ενασχόλησης    με    το    Kobudo    είναι    η    ανάπτυξη    του    "Fudoshin"    -    ένος    ατάραχου    πνεύματος. Ψυχολογικά,   είναι   δύσκολο   αλλά   είναι   ουσιαστικό   να   μην   απομακρυνθούμε   από   την   πορεία   ένας   επιτιθέμενου   όπλου.   Με άλλα   λόγια,   η   υπερβολική   υποχώρηση   θα   σημάνει   την   επικράτηση   του   επιτιθέμενου   φέροντας   μας   σε   μειονεκτική   θέση. Είναι    προτιμότερο    να    παραμείνουμε    ατάραχοι    και    συγκεντρωμένοι    διότι    μας    επιτρέπεται    να    αντιδράσουμε    πιο αποτελεσματικά   από   κοντινή   απόσταση   αφοπλίζοντας   τον   αντίπαλο.   Αυτό   το   σενάριο   είναι   δυσκολότερο   στην   πράξη   απ’ ότι στη θεωρία λόγω της έμφυτης ανθρώπινης αποστροφής στο χτύπημα. Εφαρμογή της θεωρίας Η   γνώση   που   αποκτάμε   από   τη   κατανόηση   της   φύσης   και   το   χειρισμό   ενός   όπλου   μας   προσφέρει   την   ικανότητα   να   το εξουδετερώσουμε.   Ενώ   είναι   απίθανο   στη   σημερινή   κοινωνία   να   απειληθούμε   από   κάποιον   με   Sai ,   πιθανόν   είναι   αυτός   ο κάποιος    να    κινηθεί    απειλητικά    εναντίον    μας    με    κάτι    αντίστοιχο    όπως    ένα    σφυρί    η    ένα    τσεκούρι.     Κατά    συνέπεια, μπορούμε   να   χρησιμοποιήσουμε   τη   γνώση   των   παραδοσιακών   όπλων   και   να   την   προσαρμόσουμε   στους   κινδύνους   της σύγχρονης   κοινωνίας.   Αντικείμενα   όπος   ένα   στυλό,   μια   ζώνη   ακόμα   και   μια   εφημερίδα   είναι   ικανά   να   μας   προστατεύσουν από   μια   τέτοια   επίθεση.   Σε   αυτές   τις   περιπτώσεις,   η   κατάρτιση   και   εφαρμογή   της   θεωρίας   των   όπλων   σίγουρα   θα   είναι ένα ουσιαστικό προτέρημα.
Copyright © 2022, Webmaster
Το   Kobudo   είναι   ο   τρόπος   των   παραδοσιακών   όπλων.   Στο   Kobudo   (τεχνική με   όπλα),   στόχος   είναι   να   αναπτυχθεί   η   ακρίβεια   μέσω   του   αυτοέλεγχου και   μέσω   της   αυτοσυγκέντρωσης   επομένως   να   ελεγχθεί   καλύτερα   το   όπλο. Οι   μαθητές   αρχίζουν   με   το   tonbo    (κοντό   ραβδί)   και   μαθαίνουν   όλες   τις μορφές   χτυπήματος   και   τις   αμυντικές   κινήσεις.   Αργότερα,   εξασκούνται   σε άλλα   όπλα   όπως   το   Bo   (κοντάρι),   Tong      (δευτερεύον   μπαστούνι   λαβών), Sai  (μεταλλικό δίκρανο) και Nunchuk . Κοινή Κινητική Δυναμική του Σώματος Ο      σημαντικότερος      σκοπός στην    εξάσκηση    του    Kobudo (χρήση   των   όπλων)   είναι   οτι βοηθά      στην      απόδοση      και βελτίωση    των    τεχνικών    του karate.   Τα   χρησιμοποιούμενα όπλα      απαιτούν      δεξιότητες πανομοιότυπες          με          τις τεχνικές            του            karate, περιλαμβάνοντας   στάσεις,   μπλοκαρίσματα,   κτυπήματα.   Κατά   συνέπεια,   το κοινό   σημείο   του   Kobudo   με   το   karate   επικυρώνει   την   έκφραση   που   λέει ότι "ένα όπλο θεωρείται ως επέκταση του σώματος". Υπερνίκηση του Φόβου Ένα   άλλο   όφελος   της   ενασχόλησης   με   το   Kobudo   είναι   η   ανάπτυξη   του "Fudoshin"   -   ένος   ατάραχου   πνεύματος.   Ψυχολογικά,   είναι   δύσκολο   αλλά είναι     ουσιαστικό     να     μην     απομακρυνθούμε     από     την     πορεία     ένας επιτιθέμενου   όπλου.   Με   άλλα   λόγια,   η   υπερβολική   υποχώρηση   θα   σημάνει την   επικράτηση   του   επιτιθέμενου   φέροντας   μας   σε   μειονεκτική   θέση.   Είναι προτιμότερο    να    παραμείνουμε    ατάραχοι    και    συγκεντρωμένοι    διότι    μας επιτρέπεται   να   αντιδράσουμε   πιο   αποτελεσματικά   από   κοντινή   απόσταση αφοπλίζοντας    τον    αντίπαλο.    Αυτό    το    σενάριο    είναι    δυσκολότερο    στην πράξη   απ’   ότι   στη   θεωρία   λόγω   της   έμφυτης   ανθρώπινης   αποστροφής   στο χτύπημα. Εφαρμογή της θεωρίας Η   γνώση   που   αποκτάμε   από   τη   κατανόηση   της   φύσης   και   το   χειρισμό   ενός όπλου   μας   προσφέρει   την   ικανότητα   να   το   εξουδετερώσουμε.   Ενώ   είναι απίθανο    στη    σημερινή    κοινωνία    να    απειληθούμε    από    κάποιον    με    Sai , πιθανόν   είναι   αυτός   ο   κάποιος   να   κινηθεί   απειλητικά   εναντίον   μας   με   κάτι αντίστοιχο   όπως   ένα   σφυρί   η   ένα   τσεκούρι.    Κατά   συνέπεια,   μπορούμε   να χρησιμοποιήσουμε    τη    γνώση    των    παραδοσιακών    όπλων    και    να    την προσαρμόσουμε   στους   κινδύνους   της   σύγχρονης   κοινωνίας.   Αντικείμενα όπος   ένα   στυλό,   μια   ζώνη   ακόμα   και   μια   εφημερίδα   είναι   ικανά   να   μας προστατεύσουν    από    μια    τέτοια    επίθεση.    Σε    αυτές    τις    περιπτώσεις,    η κατάρτιση   και   εφαρμογή   της   θεωρίας   των   όπλων   σίγουρα   θα   είναι   ένα ουσιαστικό προτέρημα.