Το   Παγκράτιο   είναι   η   αρχαιότερη   πολεμική   τέχνη   που   έχει   καταγράφει   ποτέ   παγκοσμίως.   Η   ονομασία   του   προέρχεται από το συνδυασμό των αρχαιοελληνικών λέξεων "παν" και "κράτος" και υποδηλώνει "με όλη τη δύναμη". Οι   νέοι   στην   αρχαία   Ελλάδα   εκπαιδεύονταν   στο   παγκράτιο   για   να   μπορούν   να   κατανικούν   τους   εχθρούς   τους   στους πολέμους.   Παγκράτιο   διδασκόντουσαν   οι   Σπαρτιάτες,   οι   Μακεδόνες,   οι   Αθηναίοι,   οι   Μινωίτες   (κρητες)   και   όλοι   οι στρατιώτες    των    Πόλεων-Κρατών    στην    αρχαία    Ελλάδα.    Αν    και    ξεκίνησε    σαν    πολεμική    τέχνη    προστέθηκε    στους Ολυμπιακούς   αγώνες   το   648   π.χ.   όπου   και   μέχρι   το   χάσιμο   του   χρόνου   το   χαρακτήριζαν   σαν   το   κορυφαίο   γεγονός   κάθε Ολυμπιάδας "Εν Ολυμπιαι το καλλιστον . Το   Παγκράτιο   ως   άθλημα   συνδύαζε   χτυπήματα   με   τη   χρήση   των   χεριών   και   των   ποδιών,   ρίψης και   λαβές   εξάρθρωσης   σημείων   όπως   αυχένας,   ώμος,   αγκώνας,   καρπός,   μηρός,   αστράγαλος   και άλλα.        Στην    πραγματικότητα    υπήρχαν    μόνο    τρεις    κανόνες:    οι    αγωνιζόμενοι    δεν    είχαν    το δικαίωμα   να   βγάλουν   ο   ένας   τα   μάτια   του   άλλου,   να   δαγκώσουν   ο   ένας   τον   άλλον   ή   να   τον χτυπήσουν    στην    περιοχή    των    όρχεων.        Κέρδιζε        ο    αγωνιζόμενος    με    την    υποβολή    του αντιπάλου    ή    μερικές    φορές    η    μόνη    μορφή    υποβολής    ήταν    ο    θάνατος    ενός    από    τους αγωνιζόμενους.
Copyright © 2022, Webmaster
Το   Παγκράτιο   είναι   η   αρχαιότερη   πολεμική   τέχνη   που   έχει   καταγράφει   ποτέ παγκοσμίως.     Η     ονομασία     του     προέρχεται     από     το     συνδυασμό     των αρχαιοελληνικών   λέξεων   "παν"   και   "κράτος"   και   υποδηλώνει   "με   όλη   τη δύναμη". Οι   νέοι   στην   αρχαία   Ελλάδα   εκπαιδεύονταν   στο παγκράτιο   για   να   μπορούν   να   κατανικούν   τους εχθρούς      τους      στους      πολέμους.      Παγκράτιο διδασκόντουσαν   οι   Σπαρτιάτες,   οι   Μακεδόνες,   οι Αθηναίοι,     οι     Μινωίτες     (κρητες)     και     όλοι     οι στρατιώτες    των    Πόλεων-Κρατών    στην    αρχαία Ελλάδα.    Αν    και    ξεκίνησε    σαν    πολεμική    τέχνη προστέθηκε   στους   Ολυμπιακούς   αγώνες   το   648 π.χ.    όπου    και    μέχρι    το    χάσιμο    του    χρόνου    το χαρακτήριζαν    σαν    το    κορυφαίο    γεγονός    κάθε Ολυμπιάδας "Εν Ολυμπιαι το καλλιστον . Το   Παγκράτιο   ως   άθλημα   συνδύαζε   χτυπήματα   με   τη   χρήση   των   χεριών   και των   ποδιών,   ρίψης   και   λαβές   εξάρθρωσης   σημείων   όπως   αυχένας,   ώμος, αγκώνας,    καρπός,    μηρός,    αστράγαλος    και    άλλα.        Στην    πραγματικότητα υπήρχαν   μόνο   τρεις   κανόνες:   οι   αγωνιζόμενοι   δεν   είχαν   το   δικαίωμα   να βγάλουν   ο   ένας   τα   μάτια   του   άλλου,   να   δαγκώσουν   ο   ένας   τον   άλλον   ή   να τον   χτυπήσουν   στην   περιοχή   των   όρχεων.      Κέρδιζε      ο   αγωνιζόμενος   με   την υποβολή   του   αντιπάλου   ή   μερικές   φορές   η   μόνη   μορφή   υποβολής   ήταν   ο θάνατος ενός από τους αγωνιζόμενους.