Η   λέξη   Καράτε   σημαίνει   «άδειο   χέρι».   Το   πρόγραμμά   μας   διδάσκει   παραδοσιακό   karate   Goju   Ryu.   Η   ουσία   του   Goju   είναι η   έννοια   της   ισορροπίας.   Go   (σκληρά)   και   Ju   (μαλακά)   είναι   τεχνικές   που   βασίζονται   στην   κατανόηση   του   ότι   η   χρήση   μόνο του   σκληρού   ή   μόνο   του   μαλακού   δεν   είναι   και   η   σωστή.   Ως   εκ   τούτου,   κάποιος   είναι   πιο   αποτελεσματικός,   όταν   είναι γνώστης   και   των   δύο   άκρων.   Το   Goju   Ryu   περιλαμβάνει   την   εκμάθηση   Kihon   (βασικές   τεχνικές),   Kata   (προκαθορισμένες κινήσεις),   Yakusoku   kumite   (προκαθορισμένες   ακολουθίες   επίθεσης   και   υπεράσπισης),   και   Jiyu   kumite   (φιλικός   αγώνας πυγμαχίας). Το   σύστημα   Goju   είναι   ένα   πλήρες   σύστημα   πρακτικής   αυτοάμυνας   καθώς   προσφέρει   άριστη   γενική   βελτίωση του σώματος με αποτέλεσμα δύναμη, ταχύτητα και ευελιξία. Όπως   είπαμε,   Καράτε   είναι   η   τέχνη   της   αυτοάμυνας,   που   ασκείται   χωρίς   όπλα,   μόνο   από   το   ανθρώπινο   σώμα   (ΚΑRΑΤΕ   = άδειο   χέρι)   με   τον   πιο   αποτελεσματικό   τρόπο.   Χρησιμοποιεί   κυρίως   μπλοκαρίσματα,   αποτελεσματικές   επιθέσεις   με   χέρια και   πόδια,   σε   μεγάλη   ποικιλία   συνδυασμών.   Για   να   πραγματοποιηθεί,   πρέπει   να   εξασκηθεί   κάθε   σωματική   και   ψυχική δύναμη.   Χωρίς   αυτό   να   σημαίνει   -   όπως   νομίζουν   πολλοί   -   πως   η   νίκη   σ'   έναν   αγώνα   αποτελεί   την   ανώτατη   επιτυχία. Αναγνωρίζουμε   ότι   για   να   αναπτύξουμε   αυτές   τις   ικανότητες   επιβάλετε   η   συστηματική   προπόνηση   έτσι   ώστε   να   είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε τόπο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η    χρησιμότητα    και    η    προσφορά    του    Καράτε    στην    εποχή    μας    έχει πολλαπλή      μορφή.      Πρακτικά      αποτελεί,      πρώτα      απ'      όλα,      μια αποτελεσματική    μέθοδο    ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ,    στην    οποία    μπορούν    να εξασκηθούν άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, καθώς και παιδιά. Σαν     ΣΩΜΑΤΙΚΗ     ΑΣΚΗΣΗ      αποτελεί     μια     ολοκληρωμένη     μέθοδο εκγύμνασης   του   ανθρωπίνου   σώματος.   Ο   δυναμικός   τρόπος   εκτέλεσης των   επιστημονικά   μελετημένων   τεχνικών   του,   υποχρεώνει   έναν   μεγάλο αριθμό   μυών   να   γυμνάζεται   αρμονικά.   Συμβάλλει   αποφασιστικά   στην ισομετρική   ανάπτυξη   του   σώματος,   στη   βελτίωση   του   αναπνευστικού και   κυκλοφορικού   συστήματος,   καθώς   επίσης   και   στην   ανάπτυξη   της ευκινησίας   και   στην   ευστροφία   του   πνεύματος.   Η   αρμονική   ανάπτυξη και   συνεργασία   των   σωματικών   και   των   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ   παραγόντων του ανθρώπου, αποτελούν βασική επιδίωξη των ενασκούμενων. Η      συνεχούς      ατομική      προσπάθεια      (αυτογνωσία)      και      επιμονή (αυτοπειθαρχία)     είναι     αρχές     στις     οποίες     οι     ενασκούμενοι     θα ανακαλυψουν    την    ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ    του    ΜΑΧΗΤΗ ,    η    οποία    μπορεί    να χρησιμοποιηθεί   ως   υπόδειγμα   και   για   την   υπόλοιπη   ζωή   τους.   Η   σωστή εκπαίδευση   θα   δώσει   με   τα   χρόνια   την   τεχνική,   η   τεχνική   την   τέχνη   και   η τέχνη τη φιλοσοφία - έναν τρόπο ζωής.
Copyright © 2022, Webmaster
Η   λέξη   Καράτε   σημαίνει   «άδειο   χέρι».   Το   πρόγραμμά   μας   διδάσκει   παραδοσιακό   karate   Goju   Ryu.   Η ουσία   του   Goju   είναι   η   έννοια   της   ισορροπίας.   Go   (σκληρά)   και   Ju   (μαλακά)   είναι   τεχνικές   που βασίζονται   στην   κατανόηση   του   ότι   η   χρήση   μόνο   του   σκληρού   ή   μόνο   του   μαλακού   δεν   είναι   και   η σωστή.   Ως   εκ   τούτου,   κάποιος   είναι   πιο   αποτελεσματικός,   όταν   είναι   γνώστης   και   των   δύο   άκρων.   Το Goju   Ryu   περιλαμβάνει   την   εκμάθηση   Kihon   (βασικές   τεχνικές),   Kata   (προκαθορισμένες   κινήσεις), Yakusoku   kumite   (προκαθορισμένες   ακολουθίες   επίθεσης   και   υπεράσπισης),   και   Jiyu   kumite   (φιλικός αγώνας   πυγμαχίας).   Το   σύστημα   Goju   είναι   ένα   πλήρες   σύστημα   πρακτικής   αυτοάμυνας   καθώς προσφέρει άριστη γενική βελτίωση του σώματος με αποτέλεσμα δύναμη, ταχύτητα και ευελιξία. Όπως      είπαμε,      Καράτε      είναι      η      τέχνη      της αυτοάμυνας,   που   ασκείται   χωρίς   όπλα,   μόνο   από το   ανθρώπινο   σώμα   (ΚΑRΑΤΕ   =   άδειο   χέρι)   με   τον πιο   αποτελεσματικό   τρόπο.   Χρησιμοποιεί   κυρίως μπλοκαρίσματα,     αποτελεσματικές     επιθέσεις     με χέρια   και   πόδια,   σε   μεγάλη   ποικιλία   συνδυασμών. Για   να   πραγματοποιηθεί,   πρέπει   να   εξασκηθεί   κάθε σωματική    και    ψυχική    δύναμη.    Χωρίς    αυτό    να σημαίνει   -   όπως   νομίζουν   πολλοί   -   πως   η   νίκη   σ' έναν     αγώνα     αποτελεί     την     ανώτατη     επιτυχία. Αναγνωρίζουμε   ότι   για   να   αναπτύξουμε   αυτές   τις ικανότητες    επιβάλετε    η    συστηματική    προπόνηση έτσι   ώστε   να   είμαστε   έτοιμοι   οποιαδήποτε   ώρα,   σε οποιοδήποτε    τόπο    και    κάτω    από    οποιεσδήποτε συνθήκες. Η   χρησιμότητα   και   η   προσφορά   του   Καράτε   στην εποχή     μας     έχει     πολλαπλή     μορφή.     Πρακτικά αποτελεί,    πρώτα    απ'    όλα,    μια    αποτελεσματική μέθοδο   ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ,   στην   οποία   μπορούν   να εξασκηθούν    άνδρες    και    γυναίκες    κάθε    ηλικίας, καθώς και παιδιά. Σαν        ΣΩΜΑΤΙΚΗ       ΑΣΚΗΣΗ         αποτελεί        μια ολοκληρωμένη         μέθοδο         εκγύμνασης         του ανθρωπίνου   σώματος.   Ο   δυναμικός   τρόπος   εκτέλεσης   των   επιστημονικά   μελετημένων   τεχνικών   του, υποχρεώνει    έναν    μεγάλο    αριθμό    μυών    να    γυμνάζεται    αρμονικά.    Συμβάλλει    αποφασιστικά    στην ισομετρική   ανάπτυξη   του   σώματος,   στη   βελτίωση   του   αναπνευστικού   και   κυκλοφορικού   συστήματος, καθώς   επίσης   και   στην   ανάπτυξη   της   ευκινησίας   και   στην   ευστροφία   του   πνεύματος.   Η   αρμονική ανάπτυξη   και   συνεργασία   των   σωματικών   και   των   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ   παραγόντων   του   ανθρώπου, αποτελούν βασική επιδίωξη των ενασκούμενων. Η   συνεχούς   ατομική   προσπάθεια   (αυτογνωσία)   και   επιμονή   (αυτοπειθαρχία)   είναι   αρχές   στις   οποίες   οι ενασκούμενοι   θα   ανακαλυψουν   την   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   του   ΜΑΧΗΤΗ ,   η   οποία   μπορεί   να   χρησιμοποιηθεί   ως υπόδειγμα   και   για   την   υπόλοιπη   ζωή   τους.   Η   σωστή   εκπαίδευση   θα   δώσει   με   τα   χρόνια   την   τεχνική,   η τεχνική την τέχνη και η τέχνη τη φιλοσοφία - έναν τρόπο ζωής.