Όλοι   γνωρίζουμε   πόσο   δύσκολο   είναι   να   αναθρέψει   κανείς   ένα   παιδί   σήμερα.   Ξέρουμε   και καταλαβαίνουμε την ανησυχία που νιώθετε για το παιδί σας: Μήπως   ο   “ταραξίας   της   τάξης”   το   τρομοκρατήσει;   Μήπως   πέσει   στην   παγίδα   του   αλκοόλ   και των   ναρκωτικών   ή   ακολουθήσει   τα   λάθος   πρότυπα   που   συχνά   προβάλλονται   στα   ΜΜΕ   και   στο Internet; Τα    παιδιά    σήμερα    έχουν    να    αντιμετωπίσουν    πολλές    προκλήσεις.    Καθώς    είναι    αδύνατο    να απομονώσουμε   ένα   παιδί   προκειμένου   να   το   προστατέψουμε   από   τις   κακές   επιρροές,   να   τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε: Το   παιδί   σας   θα   γνωρίσει   τον   αυτοέλεγχο   σαν   στάση   ζωής   με   σεβασμό   και   όλες   τις   αρετές   που κρύβουν   οι   πολεμικές   τέχνες.   Θα   μάθει   πώς   να   αντιδρά   υπό   πίεση   και   σε   δύσκολες   στιγμές. Συνεπώς   θα   αναπτύξει   εμπιστοσύνη   στον   εαυτό   του   και   θα   μάθει   να   κάνει   πάντα   αυτό   που είναι σωστό.         Το πρόγραμμά μας αναπτύσσει : Αυτοπεποίθηση    -   Μαθαίνοντας   πώς   να   προστατεύει   τον   εαυτό   του, το   παιδί   σας   θα   έχει   τη   σιγουριά   να   αντιμετωπίζει   οποιονδήποτε κίνδυνο.   Συγχρόνως   θα   αποκτήσει   το   θάρρος   να   λέει   όχι   όταν χρειάζεται.   Αυτοσυγκέντρωση    -   Το   παιδί   σας   θα   μάθει   να   “δουλεύει”   με   σκοπό   την εκπλήρωση των στόχων του. Αυτοέλεγχος    -   Το   παιδί   θα   μάθει   να   τιθασεύει   τον   εαυτό   του   προς   την εκπλήρωση των στόχων-πειθαρχία. .      .      . Φυσικά   όλα   αυτά   συμβαίνουν   σε   ένα   κλίμα   με   πολύ   παιχνίδι,   που   όμως   κρύβει μέσα του όλες αυτές τις αξίες. Όπως    καταλαβαίνετε    το    πρόγραμμά    μας    διδάσκει    κάτι    περισσότερο    από    “μπουνιές    και κλοτσιές”.   Βοηθάμε   το   παιδί   σας   να   αποκτήσει   ικανότητες   και   εφόδια   που   θα   το   ακολουθούν   σε όλη του τη ζωή πέρα από τους τέσσερις τοίχους της σχολής.
Πώς το πρόγραμμά μας θα δώσει στο παιδί σας εφόδια ζωής ! ! !
Copyright © 2020, Ακαδημία Π Α Τ Administer Site, Webmaster
Copyright © 2022,  Webmaster
Copyright © 2022, Webmaster
Πώς το πρόγραμμά μας θα δώσει στο παιδί σας εφόδια ζωής ! ! !
Όλοι   γνωρίζουμε   πόσο   δύσκολο   είναι   να   αναθρέψει   κανείς   ένα   παιδί   σήμερα.   Ξέρουμε   και καταλαβαίνουμε την ανησυχία που νιώθετε για το παιδί σας: Μήπως   ο   “ταραξίας   της   τάξης”   το   τρομοκρατήσει;   Μήπως   πέσει   στην   παγίδα   του   αλκοόλ   και των   ναρκωτικών   ή   ακολουθήσει   τα   λάθος   πρότυπα   που   συχνά   προβάλλονται   στα   ΜΜΕ   και   στο Internet; Τα    παιδιά    σήμερα    έχουν    να    αντιμετωπίσουν    πολλές    προκλήσεις.    Καθώς    είναι    αδύνατο    να απομονώσουμε   ένα   παιδί   προκειμένου   να   το   προστατέψουμε   από   τις   κακές   επιρροές,   να   τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε: Το   παιδί   σας   θα   γνωρίσει   τον   αυτοέλεγχο   σαν   στάση   ζωής   με   σεβασμό   και   όλες   τις   αρετές   που κρύβουν   οι   πολεμικές   τέχνες.   Θα   μάθει   πώς   να   αντιδρά   υπό   πίεση   και   σε   δύσκολες   στιγμές. Συνεπώς   θα   αναπτύξει   εμπιστοσύνη   στον   εαυτό   του   και   θα   μάθει   να   κάνει   πάντα   αυτό   που είναι σωστό.         Το πρόγραμμά μας αναπτύσσει : Αυτοπεποίθηση    -   Μαθαίνοντας   πώς   να   προστατεύει   τον   εαυτό   του, το   παιδί   σας   θα   έχει   τη   σιγουριά   να   αντιμετωπίζει   οποιονδήποτε κίνδυνο.    Συγχρόνως    θα    αποκτήσει    το    θάρρος    να    λέει    όχι    όταν χρειάζεται.   Αυτοσυγκέντρωση    -   Το   παιδί   σας   θα   μάθει   να   “δουλεύει”   με   σκοπό   την εκπλήρωση των στόχων του. Αυτοέλεγχος    -   Το   παιδί   θα   μάθει   να   τιθασεύει   τον   εαυτό   του   προς   την εκπλήρωση των στόχων-πειθαρχία. .    .    . Φυσικά   όλα   αυτά   συμβαίνουν   σε   ένα   κλίμα   με   πολύ   παιχνίδι,   που   όμως   κρύβει   μέσα του όλες αυτές τις αξίες. Όπως    καταλαβαίνετε    το    πρόγραμμά    μας    διδάσκει    κάτι    περισσότερο    από    “μπουνιές    και κλοτσιές”.   Βοηθάμε   το   παιδί   σας   να   αποκτήσει   ικανότητες   και   εφόδια   που   θα   το   ακολουθούν   σε όλη του τη ζωή πέρα από τους τέσσερις τοίχους της σχολής.